Lịch Sử Hình Thành Công ty xây dựng A.Q.A

2004 – Thành lập công ty, tiền thân là nhà thầu phụ của các công ty xây dựng lớn hoạt động từ năm 1998

2006 – Thi công nhà máy KYMDAN – Quy mô: 40.000 m2

2008 – Thi công nhà máy INTEL – Quy mô: 5.000 m2

2009 – Thầu phụ cho nhà thầu Nhật OBAYASHI – Công trình: Saigon Stec – Quy mô: 12.000 m2

2011-2015 – Thi công các công trình siêu thị AEON

2016 – Thi công Khu biệt thự Sala Đại Quang Minh

Lịch sử hình thành A.Q.A qua Infographic